Інструкція щодо порядку обліку успішності з навчальних дисциплін у 2015-2016 навчальному році при переході від кредитно-модульної системи організації навчального процесу до Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Норми часу 2017

Наказ МОН №450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"

Форма звіту кафедри

Зразок методичної вказівки для студентів

1. Наскрізна програма загальна практика сімейна медицина титульна сторінка

2. Наскрізна програма загальна практика сімейна медицина

3.Тимчасова наскрізна програма з хірургії титульна сторінка

4. Тимчасова наскрізна програма з хірургії

5. Наскрізна програма паліативна та хоспісна допомога титульна сторінка

6. Наскрізна програма паліативна та хоспісна допомога

7. Наскрізна програма сімейна медицина

8. Наскрізна програма ВІЛ СНІД

9. Наскрізна програма з основ трансплантології

Зразок титульної сторінки плану роботи для теоретичної кафедри

Зразок титульної сторінки плану роботи для клінічної кафедри

Розпорядження № 21

Розпорядження № 38

(електронний зразок зведеного розкладу)

Службова записка на проведення відкритої лекції