Галузеві стандарти вищої освіти

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» (другий магістерський рівень вищої освіти)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» (другий магістерський рівень вищої освіти)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 226 «Фармація» (другий магістерський рівень вищої освіти)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 223 «Медсестринство» (перший бакалаврський рівень вищої освіти)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 223 «Медсестринство» (другий магістерський рівень вищої освіти)

Галузь знань 22 " Охорона здоров'я " 227 "Фізична реабілітація"(перший бакалаврський рівень вищої освіти)

Галузь знань22 «Охорона здоров'я» 227 «Фізична реабілітація» (другий магістерський рівень вищої освіти)

Галузь знань22 «Охорона здоров'я» 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (другий магістерський рівень вищої освіти)ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА


СТОМАТОЛОГІЯ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110106 Стоматологія

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110106 Стоматологія


ФАРМАЦІЯ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110201 Фармація

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110201 Фармація


КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110206 Клінічна фармація

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110206 Клінічна фармація


СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 6.110100 Сестринська справ

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.110100 Сестринська справа


БІОЛОГІЯ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 6.0704 Біологія

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.0704 Біологія