Нормативні документи

НОРМИ ЧАСУ

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про порядок переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовленням Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про порядок усного перескладання підсумкових форм семестрового контролю знань студентів у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про екзаменаційну комісію, організацію та порядок проведення атестації випускників у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про навчальний відділ Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Положення про проведення практики студентів у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Військова медична підготовкаНаказ МОН №48 від 24.01.2013 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Наказ МОН №450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"

Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та їїключових документів у вищих навчальних закладах

Наказ МОН № 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"

Наказ МОН №525 від12.05.2015 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки"

Наказ МОЗ N 104 від 20.06.94 "Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію(інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України "

Наказ МОН № 584 від 24.05.2013 " Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"

Розпорядження КМУ № 785-р від 27 серпня 2014 р. "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях"

Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Лист Міністерства №1/9 -657 від 26.12.2014 р. «Щодо подання ліцензійних та акредитаційних матеріалів у МОН України»

Лист МОН Щодо виконання розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014

Розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014 "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах"

Наказ МОН №47 від 26.01.15 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"

Лист МОН №1/9-126 від 13.03.2015 "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін"

Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

Наказ МОН № 191/153 від 06.06.1996 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"

Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи"

Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін"

Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Наказ МОН України № 525 від 12.05.2015р Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

Наказ МОН № 705 від 02.07.2015 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах"

Внесення змін до Законів України

Наказ МОН України №1151 від 06.11.2015р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Наказ МОН України №1212 від 23.11.2015р. "Про проведення конкурсного відбору науково-технічних проектів з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію"