-для деканатів

Розпорядження №34 Додаток 1

Розпорядження №29

Розпорядження №27

Розпорядження №24

Розпорядження №23

Розпорядження №19

Розпорядження №16

Розпорядження №12   Додатки до розпорядження

Розпорядження №9

Розпорядження №8   Зразок академічної довідки

Розпорядження №6

Розпорядження №111

Розпорядок дня 

Розпорядження №100

Розпорядження №74

Зразок відомості усного перескладання   (зразок відомості у форматі Word)

Розпорядження 63

Зразок відомості підсумкового контролю   (зразок відомості у форматі Word)

Зразок відомості усної співбесіди  (зразок Відомості у форматі Word)


Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання студентів

Інструкція щодо порядку обліку успішності з навчальних дисциплін у 2015-2016 навчальному році при переході від кредитно-модульної системи організації навчального процесу до Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"


Наказ МОН № 191/153 від 06.06.1996 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"


Анкета для осіб, постраждалих внаслідок порушення свобод Російською Федерацією