Галузеві стандарти вищої освіти


 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

СТОМАТОЛОГІЯ

ФАРМАЦІЯ

КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

БІОЛОГІЯ
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.0704 Біологія