Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

                                                                                                                                         
КІЧАЄВА Тетяна Михайлівна                                                      МАТИЧАК Ірина Володимирівна
Керівник відділу внутрішнього                                                   Фахівець відділу внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти                                              забезпечення якості вищої освіти           
Тел. (0352)52-78-48
e-mail: eQ-sector@tdmu.edu.ua

    Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти є структурним підрозділом, який здійснює ефективне функціонування системи  внутрішнього забезпечення якості освіти та займається вирішенням відповідних питань.

   Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

 Завдання та функції відділу внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • Взаємодія та співпраця з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними ВНЗ, МОЗ України, відділами управління якістю освіти, вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень.
  • Розробка з навчальним відділом та навчально-методичним кабінетом науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти.
  • Підготовка комплексу методичного забезпечення з діагностики якості навчального процесу в університеті.
  • Розробка та впровадження нових технологій та методик моніторингу якості освіти в університеті.
  • Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів університету та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання навчального процесу.
  • Участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо за напрямками діяльності сектору.
  • Співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти.