Загальна інформація


Навчальний процес в університеті планується і координується навчальним відділом, який здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, планує та контролює підвищення кваліфікації викладачів, веде облік і звітність з питань навчально-методичної роботи.

Навчальний відділ безпосередньо підпорядковується ректору і проректору з науково-педагогічної роботи.

Навчальному відділу підпорядковані:


- навчально-методичний кабінет,
- медичний деканат,
- стоматологічний деканат,
- фармацевтичний деканат,
- деканат іноземних студентів,
- Навчально-науковий інститут післядипломної освіти.